Nyheter

Prishöjning 2012

Tack vare att Euron har blivit billigare så blev inte prishöjningen så stor som befarat. Det blev till och med så att vi kunde behålla samma pris som tidigare på en del material.